| Autor: redakcja1

Niższy import świń

W okresie od czerwca do listopada 2021 r. import świń wynosił 3067, 9 tys. sztuk i był mniejszy niż w porównywalnym okresie 2020 roku o 14,7%.

Niższy import świń
Wpłynął on na obniżkę pogłowia świń. Uboje świń w ujęciu roku wynosiły 21253,3 tys. sztuk i zwiększyły się o 2,2% w porównaniu do analogicznego poprzedniego okresu.

Afrykański Pomór Świń w 2021 roku dotknął 124 stada świń w Polsce, natomiast w 2020 r. wystąpiły 103 ogniska ASF u świń. Rosnąca liczba ognisk tej choroby u świń przyczyniła się do rezygnacji rolników z prowadzenia chowu i obniżki pogłowia świń.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie - 36,4%, mazowieckie - 11,2%, łódzkie - 9,9% i kujawsko-pomorskie - 9,7%. Najmniejsze udziały, tj. poniżej 1,5% miały województwa: podkarpackie, lubuskie i małopolskie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 7,5%.


Tagi:
źródło: