| Autor: redakcja1

Odwrócenie spadkowej tendencji w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce

Według wstępnych danych GUS na początku grudnia 2016 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,11 mln sztuk i było wyższe niż w analogicznym okresie 2015 r. o 0,52 mln sztuk, tj. o 4,9%, natomiast w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2016 r. wzrosło o 0,24 mln sztuk, tj. o 2,2%.

Odwrócenie spadkowej tendencji w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce
Zwiększyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada. W największym stopniu w relacji rocznej wzrosło pogłowie prosiąt o wadze do 20 kg (o 8,4%, tj. o 0,21 mln sztuk) do 2,79 mln sztuk oraz loch prośnych (o 8,2%) do 0,58 mln sztuk. Pogłowie warchlaków zwiększyło się natomiast o 6,7%, tj. o 0,20 mln sztuk do 3,17 mln sztuk, a trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg o 1,3% (o 0,05 mln sztuk) do 4,27 mln sztuk.
 
Wzrost pogłowia trzody chlewnej wynikał w dużej mierze z poprawy opłacalności tuczu trzody chlewnej. Jak wynika z analizy danych MRiRW średnia cena żywca w II połowie 2016 r. wyniosła 5,19 zł/kg i była o 22,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r. W tym samym czasie ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych obniżyły się o 4,0%. Relacja cen trzody chlewnej do cen pasz w tym okresie była o 27,5% wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 4,75:1. Ta sytuacja zachęciła rolników do zwiększenia liczebność stad.
 

Według Mirosławy Tereszczuk, eksperta rynków rolnych BGŻ BNP Paribas, ten wzrost pogłowia trzody chlewnej nie byłby możliwy bez wzrostu importu. Jak wynika z analizy danych MF, import trzody chlewnej w okresie VI-XI 2016 r. wyniósł 3,18 mln sztuk i był wyższy o 0,23 mln sztuk niż w tym samym okresie 2015 r. W strukturze importu dominują prosięta i warchlaki, które stanowiły ok. 85% importu trzody chlewnej. Od czerwca do końca listopada 2016 r. import prosiąt i warchlaków do Polski wyniósł ok. 2,65 mln sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 0,10 mln sztuk, tj. ok. 3,9%. Import trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej wyniósł 0,11 mln sztuk i był dwukrotnie niższy niż rok wcześniej. Natomiast blisko dwuipółkrotnie (tj. o 0,25 mln sztuk) wzrósł import zwierząt hodowlanych i wyniósł 0,42 mln sztuk.
 

Dane dotyczące stanu pogłowia trzody chlewnej na dzień 1 grudnia 2016 r. (wzrost o 4,9% r/r) są naszym zdaniem dość zaskakujące, zważywszy na to, że na dzień 1 czerwca 2016 r. liczebność pogłowia wynosiła 10,86 mln sztuk i była o 12,0% niższa niż rok wcześniej. Dość szybki wzrost pogłowia trzody chlewnej w II półroczu 2016 r. spowodowany był zwiększonym importem, jednak nie był on wystarczający, aby w pełni wytłumaczyć wzrost pogłowia.
 
Wzrost pogłowia trzody chlewnej powinien znaleźć odzwierciedlenie we wzroście produkcji wieprzowiny w 2017 r., co w perspektywie kilku/kilkunastu miesięcy będzie działało w kierunku niższych cen. Należy jednak pamiętać, że cena wieprzowiny w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji w UE, a ta na razie pozostaje dobra.


Tagi:
źródło: