| Autor: mikolaj

Podlaskie: Rekompensaty za świnie za niskie

W Ministerstwie Rolnictwa dobiegają końca prace nad oczekiwanym przez podlaskich rolników rozporządzeniem w sprawie rekompensat za rezygnacje z utrzymywania świń w związku z ASF.

Podlaskie: Rekompensaty za świnie za niskie
Opiniując przekazany do konsultacji projekt Zarząd negatywnie ocenił proponowane w nim zasady i stawki rekompensat. Zdaniem Zarządu w projekcie nie zostały w pełni uwzględnione derogacje zawarte w art. 57 ustawie o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dla Ministra Rolnictwa, co do warunków wypłacania rekompensat.

Zarząd szczególnie zwrócił uwagę na oferowana wysokość rekompensaty, jaką miały by otrzymywać rolnicy z Podlasia. Zdaniem KRIR proponowana wysokość rekompensaty 100 zł rocznie za sztukę – zrekompensuje być może, poniesione straty za zaprzestanie produkcji, jedynie dla gospodarstw prowadzących tucz, szczególnie w systemie nakładczym. Natomiast jest zdecydowanie za niska dla pozostałych grup gospodarstw, w tym również dla osób i gospodarstw utrzymujących świnie na potrzeby własne


Zarząd KRIR oczekuje że MRiRW dokona istotnych zmian w projekcie, w celu:

1. Zróżnicowania stawek rekompensat - ze względu na system produkcji w zależności od typu gospodarstw, grup technologicznych jak ilości utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, z uwzględnieniem podziału m.in. na:
-  tuczarnie,
-  system zamknięty,
- hodowle zarodowe i reprodukcyjne
- oraz gospodarstwa utrzymujące świnie na własne potrzeby w tym utrzymujące pojedyncze świnie bez obowiązku rejestracji w systemie IRZ,


2. Zmiany terminu, składania wniosku o wypłatę drugiej i następnych części rekompensaty na wcześniejszy - obecny projekt dopuszcza składanie wniosków dopiero po 15 maja.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!