| Autor: redakcja1

Pogłowie i produkcja wieprzowiny w UE

Utrzymujący się w latach 2017–2018 wzrost pogłowia świń u czołowych producentów wieprzowiny w UE, stymulowany wysokimi cenami żywca w czasie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. i zapotrzebowanie na wieprzowinę ze strony Chin, przyczynił się do zwiększenia się produkcji żywca wieprzowego w UE.

Pogłowie i produkcja wieprzowiny w UE
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej produkcja wieprzowiny w 2018 r. prawdopodobnie wyniosła 24 mln ton i była o 1,5% wyższa w stosunku do 2017 r.
 
W wyniku mniejszego popytu na unijną wieprzowinę ze strony Chin od drugiego półrocza 2017 r. nastąpiła zwyżka podaży na unijnym rynku, a w efekcie czego spadek cen żywca wieprzowego.
 
Z przeprowadzonego w końcu 2018 r. spisu pogłowia świń w krajach członkowskich wynika, że obniżyła się liczebność loch i loch prośnych w UE, tj. w obu przypadkach o 3%, co prawdopodobnie spowoduje zmniejszenie się pogłowia trzody chlewnej ogółem w następnych okresach spisowych.
 
W efekcie w 2019 r. produkcja wieprzowiny w UE prawdopodobnie będzie o 1% niższa niż w 2018 r. i wyniesie 23,8 mln ton.


Tagi:
źródło: