| Autor: redakcja1

Pogłowie i produkcja żywca wieprzowego w Polsce

Polska, z uwagi na długą tradycję w hodowli oraz chowie trzody chlewnej, zajmuje szóste miejsce pod względem liczebności pogłowia w UE, po Hiszpanii, Niemczech, Francji, Danii i Niderlandach.

Pogłowie i produkcja żywca wieprzowego w Polsce
W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce zwiększyło się o 6% w skali roku, i liczyło 11 433 tys. sztuk. Wzrost zaobserwowano we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych, największy w grupie warchlaków – o 8,8%. Liczebność trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej wzrosła o 5,4%, w tym loch – o 5,3%, a loch prośnych – o 3,7%. Pogłowie tuczników zwiększyło się o 5,9%, a prosiąt – o 3%.
 
Największy udział w pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie z 35,6%, mazowieckie z 11,2%, łódzkie z 10,7% i kujawsko-pomorskie z 9,8%. Wzrost liczebności pogłowia nastąpił w dwunastu województwach, w tym także w województwach o największej koncentracji trzody chlewnej, tj. w woj. wielkopolskim – o 3,9%, mazowieckim – o 14,9%, łódzkim – o 9,6% i kujawsko-pomorskim – o 5,8%. Spadek liczebności trzody chlewnej zaobserwowano w czterech województwach o najmniejszym udziale w pogłowiu, tj. w woj. dolnośląskim, lubuskim, śląskim i zachodniopomorskim.
 
Zwyżka pogłowia świń, a zwłaszcza loch prośnych, jest czynnikiem wpływającym prowzrostowo na poziom produkcji wieprzowiny. W okresie styczeń–listopad 2020 r. (dane GUS) wielkość ubojów żywca wieprzowego (w wadze poubojowej) w Polsce była o 1% niższa niż przed rokiem. Wpływ na to miały m.in. przejściowe problemy logistyczne i ograniczenia wprowadzone w ubojniach w wyniku pandemii koronawirusa na początku 2020 r.
 
Ocenia się, że w 2020 r. produkcja żywca wieprzowego prawdopodobnie wyniosła 2,4 mln ton (1,9 mln ton wbc.) i była o 1% wyższa niż 2019 r. Rozwój produkcji trzody chlewnej w 2021 r. będzie uzależniony m.in. od poziomu cen skupu trzody chlewnej oraz cen zbóż i pasz, które decydują o rentowności chowu. Wpływ na ewentualne ograniczenie hodowli świń w kraju będzie miało także rozprzestrzenianie się wirusa ASF. Jednocześnie rozwój ASF u największych unijnych producentów może skutkować problemami ze zbytem unijnej wieprzowiny do krajów trzecich, co będzie wiązało się z powstaniem nadwyżki podaży.

 


Tagi:
źródło: