| Autor: redakcja1

Pogłowie świń na koniec 2018 r.

Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2018 r. liczyło 11 027,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku spadek o 7,4%.

Pogłowie świń na koniec 2018 r.
Obniżka pogłowia wystąpiła w grupie prosiąt o 16,3%, warchlaków o 8% i świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 18%. W grupie świń na ubój, tj. tuczniki pogłowie zwiększyło się o 0,2%.
 
Na początku grudnia 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 027,7 tys. sztuk i było mniejsze o 880,5 tys. sztuk - 7,4% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2017 r., a względem liczebności stada świń w czerwcu 2018 r. – niższe o 799,8 tys. sztuk - 6,8%.
 
Stado loch na chów zmalało w porównaniu z grudniem 2017 r. o 163,5 tys. sztuk - 18% do 744,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 115,5 tys. sztuk - 18,7% do 501,6 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca 2018 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 126,2 tys. sztuk - 14,5%, w tym macior prośnych o 82 tys. sztuk - 14,1%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2018 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 20,7%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,3%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,2%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,9%, w tym:
    • lochy na chów razem – 6,8%, w tym:
      • lochy prośne
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2017 r. w 2018 r. wzrósł udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 3,3 p. proc., a zmalał udział pozostałych grup, w tym prosiąt o 2,2 p. proc., warchlaków o 0,2 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,9 p. proc.
 
W okresie styczeń - listopad 2018 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 6863,6 tys. szt. i był o 7,4% wyższy niż w porównywalnym czasie przed rokiem, w tym przywóz prosiąt i warchlaków zwiększył się o 15,3%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior obniżył się o 44%. Średnia waga jednej sprowadzanej sztuki w tym czasie wynosiła 32,1 kg w stosunku do 32,4 kg w 2017 r.
 
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie – 36%, mazowieckie - 10,5%, łódzkie - 10,1% i kujawsko-pomorskie – 9,9%. Za to najmniejsze udziały, czyli poniżej 2% miało województwo śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,2%.
 
W 2018 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,47 zł i była o 12,4 % niższa od rejestrowanej w 2017 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,95 zł i była o 4,3% mniejsza niż przed rokiem. Cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w tym okresie w granicy 69,93 zł za 1 dt, czyli o 8,5% wyższym od notowanej w porównywalnym okresie 2017 r., a na targowiskach wynosiła 73,89 zł za 1 dt i była o 6,2% wyższa od notowanej w zeszłym roku.
 
W grudniu 2018 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,19 zł w skupie, a na targowiskach 4,68 zł, tj. odpowiednio o 8,0% i o 6,6% mniej j niż w grudniu 2017 r.
Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu br. 81,26 zł za 1 dt i była większa o 23,5% od notowanej w grudniu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 79,75 zł za 1 dt, a zatem o 12,1% wyższym niż w grudniu 2017 r.


Tagi:
źródło: