| Autor: mikolaj

Pogłowie świń w Polsce spadło o ponad 10% do 10,2 mln szt.

Według wstępnych danych GUS, pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło 10 187,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 11,5%. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najbardziej loch o 16,1%, prosiąt o 12,9 %, warchlaków o 11,6% i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 9,4%.

Pogłowie świń w Polsce spadło o ponad 10% do 10,2 mln szt.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Z informacji przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż na początku marca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10187,4 tys. sztuk i było niższe o 1324,3 tys. sztuk (o 11,5%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2015 r. – niższe o 402,8 tys. sztuk, tj. o 3,8%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 155,3 tys. sztuk (o 16,1%) do poziomu 806,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 108,0 tys. sztuk (o 16,6%) do 540,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2015 r. liczba loch na chów spadła o 7,6 tys. sztuk (o 0,9%), natomiast odnotowano wzrost macior prośnych o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w marcu 2015 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 25,4%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,2%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –39,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,1%,
w tym:
– lochy na chów razem – 7,9%,
– w tym lochy prośne – 5,3%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2015 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 0,9 p. proc.), natomiast zmniejszył prosiąt (o 0,5 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na tym samym poziomie.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: