| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.

Według wstępnych danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2017 r. liczyło 11 352,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,5 %. Zwyżka pogłowia wystąpiła dla większości grup, w tym warchlaków o 6,5 %, świń na ubój - tuczników o 8,8% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 3,5%. Odnotowano spadek pogłowia prosiąt o 3,1%.

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.
Na początku czerwca 2017 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 352,7 tys. sztuk i było wyższe o 487,4 tys. sztuk - 4,5% od stanu notowanego w analogicznym okresie 2016 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2017 r. – większe o 90,8 tys. sztuk - 0,8%.
 
Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z końcem marca 2017 r. o 0,5 tys. sztuk - 0,1% do poziomu 884,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,8 tys. sztuk - 0,5% do 602,6 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 30,8 tys. sztuk - 3,6%, w tym macior prośnych o 16,5 tys. sztuk - 2,8%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w czerwcu 2017 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 25,1%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,9%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 38,1%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,9%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7,8%,
      • w tym lochy prośne – 5,3%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2016 r. zmniejszył się udział prosiąt - 2,0 p. proc. oraz grupy trzody chlewnej przeznaczonej na chów o wadze 50 kg i więcej - 0,1p.proc. Natomiast zwiększył się udział warchlaków - 0,6 p. proc. oraz grupy trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o wadze 50 kg i więcej - 1,5 p. proc.
 
Nadal obserwuje się duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do czerwca przywóz ten wyniósł 2 657,9 tys. sztuk i był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2016 r. - 0,2%, a waga żywa 1 zakupionej sztuki wynosiła 29,3 kg.
 
W I półroczu 2017 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,20 zł i była o 21,4 % wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2016 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,01zł , wykazując wzrost 16% stosunku do tej przed rokiem. Cena skupu zbóż podstawowych kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 66,91 zł za 1 dt, tj. o 7% wyższym od obserwowanej w analogicznym okresie roku 2016, a na targowiskach wynosiła 68,38 zł, za 1 dt. i była o 2,5% większa od rejestrowanej w I półroczu ub.r.
 
W czerwcu 2017 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,61 zł w skupie, a na targowiskach 5,30 zł, czyli odpowiednio o 14,6 % i o 17,5 % więcej niż w czerwcu 2016 r.
 
Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu br. 69,59 zł za 1 dt i była wyższa o 11,8 % od notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 71,74 zł za 1 dt, a więc o 8,7% wyższym od rejestrowanej w czerwcu 2016 r.


Tagi:
źródło: