| Autor: redakcja1

Wzrost pogłowia trzody chlewnej

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku wzrost o 4,2%.

Wzrost pogłowia trzody chlewnej
Zwyżka pogłowia wystąpiła w grupie warchlaków o 4,8% i tuczników o 10,2%. W pozostałych grupach pogłowie zmniejszyło się, tj. prosiąt o 4,8%, świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 1,7%, w tym loch o 1,6%.
 
Na początku czerwca 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 827,5 tys. sztuk i było wyższe o 4,2% od stanu obserwowanego w porównywalnym okresie 2017 r., a w odniesieniu do liczebności stada świń w marcu 2018 r. niższe o 1,4%.
 
Stado loch na chów zmalało w porównaniu z czerwcem 2017 r. o 1,6% do 870,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 3,1% do 583,6 tys. sztuk. W stosunku do marca 2018 r. liczba loch na chów obniżyła się o 3,6%, w tym macior prośnych o 3,5%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w czerwcu 2018 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 23,2%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,0%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 40,3%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,5%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7,4%, w tym:
      • lochy prośne – 4,9%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2017 r. w 2018 r. wzrósł udział warchlaków o 0,1 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 2,2 p. proc., a spadł udział prosiąt o 1,9 p. proc., i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,4 p. proc.
 
W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 3627,5 tys. szt. i był o 7% większy niż w tym samym czasie przed rokiem, w tym przywóz prosiąt i warchlaków wzrósł o 15%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 35,8%. Przeciętna waga jednej nabytej sztuki w tym okresie wynosiła 30 kg względem 32,3 kg w 2017 r.
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie z 34,5%, mazowieckie z 10,6%, kujawsko-pomorskie z 10,5% i łódzkie z 10,2%. Najmniejsze udziały, czyli poniżej 2% miało województwo śląskie, dolnośląskie, małopolskie, lubuskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,5%.
 
W I półroczu 2018 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,49 zł i była o 13,8 % niższa od notowanej w I półroczu 2017 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,92 zł i była o 1,8% mniejsza niż przed rokiem. Cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie w granicy 65,79 zł za 1 dt, tj. o 1,7% niższej od notowanej w porównywalnym czasie 2017 r., a na targowiskach wynosiła 71,61 zł za 1 dt i była o 4,7% wyższa od rejestrowanej w I półroczu minionego roku.
 
W czerwcu 2018 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,64 zł w skupie, a na targowiskach 5,09 zł, a więc odpowiednio o 17,4% i o 4% mniej niż w czerwcu 2017 r.
 
Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu br. 66,76 zł za 1 dt i była niższa o 4,1% od notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 70,69 zł za 1 dt, a zatem o 1,5% mniejszym od rejestrowanej w czerwcu 2017 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!