| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 r.

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem minionego roku spadek o 12,9%.

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2022 r.
Redukcja pogłowia wystąpiła we wszystkich grupach świń, w szczególności w grupie loch prośnych, gdzie wyniosła 17,6%.

Na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9611,2 tys. sztuk i było mniejsze o 12,9% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2021 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2021 r. – niższe o 6,2%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2021 r. o 17,5% do 606,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmalało o 17,6% do 417,6 tys. sztuk. W odniesieniu do grudnia 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 7,3%, w tym macior prośnych spadła o 3,7%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2022 roku wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 21,0%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,4%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,2%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,4%, w tym:
    • lochy na chów razem – 6,3%,
      • w tym lochy prośne – 4,3%.


Tagi:
źródło: