| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 r.

Na początku czerwca 2023 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9436,3 tys. sztuk i było niższe o 1,8% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2022 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2022 r. – mniejsze o 2%.

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 r.
Stado loch na chów zmalało w porównaniu z czerwcem 2022 r. 15,7 tys. sztuk o 2,6% do poziomu 590,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zwiększyło się o 1% do 421,9 tys. sztuk. W odniesieniu do grudnia 2022 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 0,3%, w tym macior prośnych wzrosła o 4,2%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2023 roku wynosił:
 
  • prosięta o wadze do 20 kg – 21,4%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 30,4%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 41,9%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,4%, w tym:
    • lochy na chów razem – 6,3%,
      • w tym lochy prośne – 4,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2022 r. w 2023 r. zwiększył się udział warchlaków o 1,0 p. proc., prosiąt o 0,3 p. proc. oraz loch prośnych o 0,1 p. proc. Zmalał natomiast udział trzody chlewnej na ubój o 1,3 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,1 p. proc.


Tagi:
źródło: