| Autor: redakcja1

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 r.

Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2019 r. liczyło 11 215,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zwyżkę o 1,7%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków o 3,4%.

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 r.
Stado loch na chów wzrosło w porównaniu z grudniem 2018 r. o o 1,6% do 756,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zwiększyło się o 3,6% do 519,5 tys. sztuk. W odniesieniu do czerwca 2019 r. liczba loch na chów była wyższa o 0,3%, w tym macior prośnych zmalała o 11,1 tys. sztuk, tj. o 2,1%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2019 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 20,4%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,8%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,0%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 6,9%, w tym:
  • lochy na chów razem – 6,7%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2018 r. w 2019 r. zwiększył się udział warchlaków o 0,5 p. proc. Spadł za to udział prosiąt o 0,3 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 0,2 p. proc. Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów pozostał niezmienny.
 
W drugim półroczu 2019 r. według danych pochodzących z weterynaryjnego systemu kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej TRACES przywóz świń wynosił 3669, 5 tys. sztuk i był większy niż w pierwszym półroczu 2019r. O 1,9%. Wpłynął on na zwyżkę pogłowia świń.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu świń miały województwo wielkopolskie - 35,9%, mazowieckie - 11,1%, łódzkie - 10,5% i kujawsko-pomorskie - 9,8%. Najmniejsze udziały, tj. poniżej 2% miało województwo śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, lubuskie dolnośląskie i podkarpackie. W pozostałych województwach udziały w krajowym pogłowiu świń nie przekroczyły 6,8%.
 
W 2019 r. cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,35 zł i była o 19,9 % większa od notowanej w 2018 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,69 zł i była o 14,9% wyższa niż przed rokiem. Cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 70,28 zł za 1 dt, czyli o 0,5% wyższym od notowanej w porównywalnym okresie 2018 r., a na targowiskach wynosiła 81,48 zł za 1 dt i była o 10,3% wyższa od rejestrowanej w minionym roku.
 
W grudniu 2019 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 6,26 zł w skupie, a na targowiskach 6,56 zł, a więc odpowiednio więcej o 49,2% i o 40,2% niż w grudniu 2018 r.
 
Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu br. 67,07 zł za 1 dt i była mniejsza o 17,5% od notowanej w grudniu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się w granicy 77,39 zł za 1 dt, a zatem niższej o 3% od rejestrowanej w grudniu 2018 r.
 
Cena prosięcia na chów w obrotach targowiskowych w drugim półroczu 2019 r. wynosiła 212 zł/szt. i była o 19,3% większa niż przed rokiem. W grudniu 2019 roku cena prosięcia na chów wynosiła 230 zł/szt. i była o 36,5% wyższa niż w grudniu 2018r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!