| Autor: redakcja1

Pogłowie świń w Polsce

Jak wynika ze wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z porównywalnym okresem 2017 roku wzrost o 6,5%.

Pogłowie świń w Polsce
Zwyżka pogłowia wystąpiła dla wszystkich grup, w tym świń na ubój - tuczników o 9,1%, prosiąt o 5,5%, warchlaków o 4,8 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2%.
 
Na początku marca 2018 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 992,2 tys. sztuk i było większe o 730,3 tys. sztuk - 6,5% od stanu notowanego w analogicznym okresie 2017 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2017 r. – wyższe o 84 tys. sztuk - 0,7%.
 
Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2017 r. o 19 tys. sztuk - 2,2% do poziomu 903 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 5,0 tys. sztuk - 0,8% do 604,8 tys. sztuk. W odniesieniu do grudnia 2017 r. liczba loch na chów zmalała o 5,1 tys. sztuk - 0,6%, w tym macior prośnych o 12,3 tys. sztuk - 2%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w marcu 2018 r. wynosił:
  • prosięta o wadze do 20 kg – 23,2%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,3%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 41,8%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,7%, w tym:
    • lochy na chów razem – 7,5%, w tym:
      • lochy prośne – 5%.
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej notowaną na początku marca 2017 r. w 2018 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 1,0 p. proc.), a obniżył się udział pozostałych grup, w tym prosiąt o 0,3 p. proc., warchlaków o 0,5 p. proc. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,3 p. proc.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!