| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej

W grudniu minionego roku obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych wynosiła 81,4 szt. względem 76,4 szt. przed rokiem, a obsada loch na 100 ha użytków rolnych wzrosła i wynosiła 6,2 szt. wobec 5,9 szt. w 2016 r.

Pogłowie trzody chlewnej
W układzie regionalnym zwiększenie się pogłowia trzody chlewnej w grudniu 2017 r. w skali roku wystąpiło w 10 województwach. Największy wzrost pogłowia świń zaobserwowano w województwie mazowieckim o 18,9% oraz w małopolskim o 12,9%. Największą redukcję pogłowia odnotowano z kolei w województwie podlaskim o 7,9%, lubuskim i podkarpackim o 3,1%.
 
Według GUS, udział województwa wielkopolskiego w krajowym pogłowiu trzody w dalszym ciągu był największy i wynosił 35,8% w porównaniu do 35,6% w 2016 r. Obsada świń w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych była także najwyższa w województwie wielkopolskim i wynosiła 240,8 sztuk w stosunku do 234 sztuk w 2016 r.
 
Najmniejszy udział w krajowym pogłowiu świń wystąpił w województwie lubuskim, podkarpackim i dolnośląskim. W pozostałych województwach udział w krajowym pogłowiu świń nie przekroczył 10%.
 
W Polsce postępuje proces regionalizacji pogłowia trzody. W grudniu zeszłego roku 66,1% pogłowia utrzymywane było w czterech sąsiadujących ze sobą województwach: wielkopolskim – 35,8%, kujawsko-pomorskim – 11%, łódzkim – 10% i mazowieckim – 9,3%.


Tagi:
źródło: