| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny w Polsce

W Polsce w grudniu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 028 tys. sztuk, a więc to o 7,4% mniej niż przed rokiem.

Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny w Polsce
W stosunku do grudnia 2017 r. stado prosiąt zmalało o 16,5%, a warchlaków – o 8%. Spadek pogłowia nastąpił też w grupie świń na chów o wadze 50 kg i więcej – o 18%, w tym loch – o 18%, a loch prośnych – o 18,7%. Wzrost liczebności o 0,2% odnotowano jedynie w grupie trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej.
 
W grudniu 2018 r. największy udział w pogłowiu świń w kraju miały sąsiadujące ze sobą województwa: wielkopolskie - 36%, mazowieckie - 10,5%, łódzkie - 10,1% i kujawsko-pomorskie - 9,9%. Obniżka liczebności pogłowia nastąpiła w jedenastu województwach, w tym największa – w woj. małopolskim o 24,7% – 47 tys. sztuk, lubelskim o 23,8% – 139,8 tys. sztuk i kujawsko-pomorskim o 17% – 223,8 tys. sztuk, a w województwie o największej koncentracji świń – wielkopolskim – pogłowie zmalało o 7% - 299,7 tys. sztuk. Wzrost liczebności trzody chlewnej zaobserwowano w pięciu województwach, największy – w woj. dolnośląskim o 19,7% – 37,9 tys. sztuk oraz w woj. podlaskim o 8% – 23,5 tys. sztuk, a w woj. mazowieckim – drugim pod kątem udziału w pogłowiu – o 4,7% - 52,1 tys. sztuk.
 
Mniejsza rentowność chowu, wynikająca z potanienia trzody chlewnej wobec zbóż i pasz, a w wyniku czego spadek pogłowia macior i prosiąt, pozwalają przewidywać, że w czerwcu 2019 r. może nastąpić dalszy obniżka pogłowia świń.
 
W wyniku utrzymującego się w 2017 r. i w pierwszym półroczu 2018 r. trendu wzrostowego w krajowym pogłowiu świń produkcja żywca wieprzowego w 2018 r., według oceny IERiGŻ–PIB, mogła wynieść 2 504 tys. ton i być o 3% wyższa niż w roku 2017.
 
Zwiększenie się krajowej produkcji ma swoje odzwierciedlenie w wielkości skupu żywca wieprzowego. W 2018 r., według wstępnych danych GUS, do krajowych podmiotów skupujących dostarczono 1 971 tys. ton trzody chlewnej, czyli więcej o 3% niż w 2017 r.
 
W 2019 r., na skutek spadku liczebności pogłowia w końcu 2018 r. i szacowanej jego dalszej obniżki w czerwcu 2019 r., krajowa produkcja żywca wieprzowego może być o 2% niższa niż w 2018 r.


Tagi:
źródło: