| Autor: mikolaj

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce na poziomie 11,64 mln szt.

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2015 r. liczyło 11 639,8 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 0,7%. Zwiększyła się jedynie liczebność pogłowia trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 3,0%. Odnotowano natomiast spadek pogłowia prosiąt o 3,0%, warchlaków o 1,5% i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 6,1%.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce na poziomie 11,64 mln szt.

Pogłowie trzody chlewnej

Jak poinformowała Główny Urząd Statystyczny na początku czerwca 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 639,8 tys. sztuk i było niższe o 84,3 tys. sztuk (o 0,7%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w marcu 2015 r. – wyższe o 128,1 tys. sztuk, tj. o 1,1%.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 15,1 tys. sztuk (o 1,6%) do poziomu 947,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 8,5 tys. sztuk (o 1,3%) do 640,4 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 61,8 tys. sztuk (o 6,1%), w tym macior prośnych o 49,0 tys. sztuk, tj. o 7,1%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w czerwcu 2015 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 26,9%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,5%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –37,3%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,3%,
w tym:
– lochy na chów razem – 8,1%,
– w tym lochy prośne – 5,5%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2014 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,4 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 0,6 p. proc.), warchlaków (o 0,3 p. proc) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,5 p. proc.).


Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!