| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej spadło do 10,59 mln sztuk

Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, pogłowie świń w grudniu 2015 r. liczyło 10 590,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku spadek o 6%. Zmalała liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 14,8%, prosiąt o 9,1%, warchlaków o 5,7% i trzody chlewnej na rzeź, tj. tuczników o wadze 50 kg i więcej o 2,2%.

Pogłowie trzody chlewnej spadło do 10,59 mln sztuk

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Jak podaje GGUS, na początku grudnia 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10590,2 tys. sztuk i było mniejsze o 675,4 tys. sztuk -6% od stanu notowanego w porównywalnym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2015 r. – niższe o 1049,6 tys. sztuk - 9%.
 
Stado loch na chów zmalało w porównaniu z grudniem 2015 r. o 141,9 tys. sztuk - 14,8% do 814,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych o 105,7 tys. sztuk - 16,4% do 537,3 tys. sztuk. W odniesieniu do czerwca 2015 r. liczba loch na chów obniżyła się o 132,5 tys. sztuk - 14%, w tym macior prośnych o 103,1 tys. sztuk, tj. o 16,1%.
 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno–użytkowych w grudniu 2015 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 24,3%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 28,1%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój –39,8%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,8%,
w tym:
– lochy na chów razem – 7,7%,
– w tym lochy prośne – 5,1%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2014 r. wzrósł udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój o 1,6 p. proc. i warchlaków o 0,1 p. proc, a obniżył prosiąt o 0,9 p. proc. i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów o 0,8 p. proc., w tym loch przeznaczonych na chów o 0,8 p. proc.

Pogłowie trzody chlewej w latach 2007-2015


Źródło: GUS

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: