| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Poprawa rentowności chowu trzody chlewnej zapoczątkowana w drugiej połowie 2016 r. skutkowała wzrostem krajowego pogłowia świń, które grudniu 2017 r. liczyło 11,9 mln sztuk, a więc o 7,1% więcej niż przed rokiem.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce
Pogłowie tuczników zwiększyło się o 11,4%, warchlaków – o 10,7%, a loch – o 5,8%, w tym loch prośnych – o 6,2%. Jednocześnie pogłowie prosiąt uległo spadkowi o 3,1%.
 
Utrzymująca się w 2017 r. zwyżka pogłowia świń w poszczególnych grupach produkcyjno-użytkowych, pomimo spadku cen żywca i wzrostu cen zbóż w drugiej połowie 2017 r., pozwala szacować, że w czerwcu 2018 r. może jeszcze nie nastąpić spadek pogłowia trzody chlewnej.Tagi:
źródło: