| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Jak wynika ze wstępnych danych GUS w marcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11 992 tys. sztuk, a więc to o 6,5% więcej niż przed rokiem.

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce
Wzrost zaobserwowano we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych. Pogłowie tuczników zwiększyło się o 9,1%, warchlaków – o 4,8%, a prosiąt – o 5,5%. Loch było o 2,2% więcej, w tym loch prośnych – o 0,8%. W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej notowaną na początku marca 2017 r. wzrósł udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 1,0 p.p., a zmalał pozostałych grup, w tym prosiąt o 0,3 p.p., warchlaków o 0,5 p.p. i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,3 p.p.
 
Największy udział w pogłowiu świń miały sąsiadujące ze sobą województwa: wielkopolskie - 35%, łódzkie - 10,7%, mazowieckie - 10,5% i kujawsko-pomorskie - 10,4%. Zwiększenie się liczebności nastąpiło w dziewięciu województwach, w tym największe – w woj. mazowieckim o 26% i łódzkim o 19%, a w województwie o największej koncentracji świń – wielkopolskim – o 5%. Spadek liczebności trzody chlewnej zaobserwowano w siedmiu województwach. Największa redukcja pogłowia nastąpiła w woj. lubelskim o 13% i małopolskim o 12%.
 
Utrzymujący się w 2017 r. oraz na początku 2018 r. wzrost pogłowia świń w poszczególnych grupach produkcyjno-użytkowych, pomimo pogorszenia rentowności chowu w drugiej połowie 2017 r., pozwala przewidywać, że w czerwcu 2018 r. pogłowie trzody chlewnej zwiększy się, jednak dynamika tego wzrostu będzie niższa.


Tagi:
źródło: