| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

Polska, pod kątem wolumenu, jest piątym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi
Większa część, tj. około 70% sprzedawanego za granicę asortymentu wieprzowego znajduje nabywców głównie w krajach Unii Europejskiej. W 2020 r. z Polski wysłano 714 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca w ekwiwalencie tusz, a więc mniej o 5% niż w roku 2019. Przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej asortymentu wieprzowego w 2020 r. wyniosły blisko 7,2 mld zł i były o 1% wyższe w stosunku do 2019 r.
 
W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski, podobnie jak w latach wcześniejszych, dominujący udział miało mięso świeże i mrożone - 55%. W 2020 r. wysłanego w wadze produktu 391 tys. ton mięsa wieprzowego, przede wszystkim do krajów UE - 71% wolumenu. Głównymi unijnymi importerami tego asortymentu były: Niemcy z 41 tys. ton i 10%, Słowacja - 33 tys. ton i 8%, Włochy - 29 tys. ton i 8% i Czechy - 29 tys. ton i 7%.
 
W 2020 r. do Polski w ekwiwalencie tusz zaimportowano 890 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, a więc mniej o 1% niż w 2019 r. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 8% niższe niż w 2019 r. i wyniosły 8,3 mld zł. Jednocześnie do Polski sprowadzono 7 mln sztuk trzody chlewnej, podobnie jak w 2019 r., w tym zakup prosiąt i warchlaków wyniósł 6,5 mln sztuk, a więc więcej o 2%. Ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi wyniosło 176 tys. ton względem 149 tys. ton w 2019 r. Ze względu na sporą obniżkę cen wieprzowiny na rynku europejskim w 2020 r. deficyt obrotów handlowych w ujęciu wartościowym zmalał z 2 mld zł do 1,2 mld zł. W pierwszym miesiącu 2021 r. z Polski wysłano w ekwiwalencie tusz 52 tys. ton produktów wieprzowych, czyli mniej o 9% niż w tym samym okresie 2020 r., a przychody otrzymane z tego tytułu były mniejsze o 22% i wyniosły 109,5 mln EUR. W styczniu 2021 r. do kraju sprowadzono 73 tys. ton asortymentu wieprzowego, wydatkując na ten cel 120,5 mln EUR, czyli odpowiednio o 5% i 41% mniej niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: