| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi

Polska w okresie siedmiu miesięcy 2021 r., pod kątem sprzedanego wolumenu, była szóstym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE.

Polski handel zagraniczny produktami wieprzowymi
Około 60% sprzedawanego za granicę asortymentu wieprzowego znalazło nabywców w krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń–sierpień 2021 r. z kraju wywieziono 464 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca, czyli o 2% więcej niż przed rokiem. Przychody otrzymane z eksportu asortymentu wieprzowego wyniosły ponad 1 mld EUR - 4,7 mld zł i były niższe o 4% niż w porównywalnym okresie 2020 r.


W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski, podobnie jak w latach poprzednich, dominowało mięso świeże i mrożone - 60%. W okresie ośmiu miesięcy 2021 r. z kraju wyeksportowano 276 tys. ton mięsa wieprzowego za 516 mln EUR, w większości do państw UE - 63% kontyngentu. Największymi unijnymi odbiorcami tego asortymentu były: Niemcy i Słowacja po 9% udziału i po 24 tys. ton, Włochy i Czechy po 7% udziału oraz odpowiednio 21 tys. ton i 18 tys. ton oraz Rumunia – 6% i 16 tys. ton. Mięso wieprzowe zbywano również poza obszar celny UE, głównie do USA – 7% i 18 tys. ton, Wielkiej Brytanii i Wietnamu po 5% udziału i po 15 tys. ton oraz Hongkongu – 5% i 12 tys. ton.


W okresie styczeń–sierpień 2021 r. do Polski przywieziono 596 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, a więc mniej o 1,5% niż przed rokiem. Wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były mniejsze o 20% niż w porównywalnym okresie 2020 r. i wyniosły 1,1 mld EUR - 5,1 mld zł. Do Polski sprowadzono 4,3 mln sztuk trzody chlewnej, a więc mniej o 8% niż przed rokiem, w tym zakup prosiąt i warchlaków wyniósł 3,9 mln sztuk.


Ujemne saldo obrotów handlowych produktami wieprzowymi wyniosło 131 tys. ton względem 149 tys. ton rok wcześniej, a deficyt obrotów handlowych w ujęciu wartościowym zmalał z 326 mln EUR - 1,4 mld zł do 91 mln EUR - 414 mln zł, tj. o 72%.


 


Tagi:
źródło: