| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wieprzowiną

W 2017 r. popyt zagraniczny, m.in. z krajów UE, USA oraz Kanady stymulował zwyżkę wysyłki produktów wieprzowych z Polski.

Polski handel zagraniczny wieprzowiną
Z kraju wywieziono 765 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych w ekwiwalencie tusz, a więc o 9% więcej niż przed rokiem. Zwiększyła się wysyłka mięsa, przetworów oraz żywca, zmniejszył się z kolei eksport tłuszczów. W sumie przychody z wywozu wieprzowiny wyniosły 1,6 mld EUR i były o 17% wyższe niż w 2016 r.
 
Import w 2017 r. ukształtował się w granicy 893 tys. ton i był o 3% większy niż w 2016 r. Do Polski sprowadzono głównie mięso i żywiec. Do kraju zakupiono 6,8 mln sztuk trzody chlewnej, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej.
 
Przywóz warchlaków wyniósł 5,7 mln sztuk, tj. o 6% więcej, a trzody chlewnej hodowlanej – 925 tys. sztuk o 24% więcej. Wydatki poniesione na import żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych wyniosły 1,9 mld EUR i były o 15% większe niż przed rokiem. Było to spowodowane większym poziomem cen transakcyjnych wieprzowiny w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.


Tagi:
źródło: