| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wieprzowiną

Z Polski, będącej jednym z największych unijnych eksporterów mięsa i przetworów wieprzowych, w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wywieziono 333 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca w ekwiwalencie tusz, czyli o 7,5% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej eksportu 62% zajmowało mięso, a 30% przetwory wieprzowe.

Polski handel zagraniczny wieprzowiną
W czasie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wywóz mięsa wieprzowego z Polski wyniósł 204 tys. ton w wadze produktu. Największymi odbiorcami były kraje UE - 145 tys. ton – 71% udziału w wolumenie eksportu, tj. Niemcy - 30 tys. ton i 15%, Włochy - 26 tys. ton i 13%, Słowacja - 15 tys. ton i 7% i Czechy - 12 tys. ton i 6%.
 
Jednocześnie zwiększa się udział Stanów Zjednoczonych w wysyłce mięsa wieprzowego z Polski. W okresie pięciu miesięcy 2018 r. Stany Zjednoczone sprowadziły z Polski 31 tys. ton mięsa wieprzowego i stały się pierwszym odbiorcą tego asortymentu, z ponad 15% udziałem w kontyngencie eksportu. W mniejszych ilościach mięso wieprzowe wywożono do Hongkongu oraz Wietnamu i Kanady.
 
W 2018 r., w związku z utrzymującym się światowym popytem na wieprzowinę, zwłaszcza ze strony krajów pozaunijnych, przyrost krajowej produkcji będzie prawdopodobnie kierowany na wysyłkę. Jednocześnie może nastąpić pogorszenie warunków handlu zagranicznego wieprzowiną z uwagi na duże prawdopodobieństwo wzrostu produkcji u liczących się globalnych, w tym unijnych, producentów tego mięsa, co nasili konkurencję. Utrudnieniem dla krajowych eksporterów są ograniczenia wysyłki związane z występowaniem ASF w Polsce. Uniemożliwiają one sprzedaż wieprzowiny na niektóre perspektywiczne rynki azjatyckie. W wyniku czego w 2018 r., w ocenie IERiGŻ – PIB, tempo zwyżki dostaw produktów wieprzowych z Polski będzie prawdopodobnie wolniejsze niż w 2017 r. i może wynieść 5% względem 9% w 2017 r.
 
Import produktów wieprzowych do Polski w okresie styczeń–maj 2018 r. wzrósł o 11% do 391 tys. ton w ekwiwalencie tusz. Największy udział w kontyngencie sprowadzonej wieprzowiny miały mięso - 312 tys. ton i 80% oraz żywiec - 71 tys. ton i 18%. W omawianym czasie sprowadzono 2,9 mln sztuk trzody chlewnej, a zatem o 4% więcej niż przed rokiem. W 2018 r., ze względu na większą podaż wieprzowiny na rynku krajowym, tempo wzrostu przywozu produktów wieprzowych do Polski może być wolniejsze od obserwowanego w roku 2017.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!