| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wieprzowiną

W okresie styczeń–sierpień 2018 r. z Polski wysłano 530 tys. ton produktów wieprzowych, czyli o 2,5% więcej niż przed rokiem.

Polski handel zagraniczny wieprzowiną
Największy udział w eksporcie miało mięso - 61%, udział przetworów wyniósł 31%, a tłuszczów – 7%. W wyniku mniejszych niż przed rokiem cen produktów wieprzowych przychody uzyskane z wysyłki żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych zmniejszyły się o 7% w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. i wyniosły 1,1 mld EUR.
 
W okresie styczeń–sierpień 2018 r. z Polski wywieziono 319 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli o 2% więcej niż przed rokiem, które kierowane było przede wszystkim do krajów UE. Najwięcej wieprzowiny dostarczono do Niemiec - 47 tys. ton, Włoch - 42 tys. ton, Słowacji - 23 tys. ton i Republiki Czeskiej - 19 tys. ton. Pośród pozaunijnych importerów mięsa wieprzowego z Polski były USA z 43 tys. ton i Hongkong z 13 tys. ton.


Tagi:
źródło: