| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny wieprzowiną

W 2017 r. rosnący eksport produktów wieprzowych z Polski był stymulowany głównie popytem zagranicznym, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich.

Polski handel zagraniczny wieprzowiną
W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. z Polski wyeksportowano 564 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. Zwiększył się wywóz mięsa i przetworów, a zmniejszył – tłuszczów i żywca.
 
Dominującą pozycję w wysyłce produktów wieprzowych zajmowało mięso - 64%, udział przetworów wieprzowych wyniósł 29%, tłuszczów – 6%, a żywca – 1%. W sumie przychody z eksportu wieprzowiny wyniosły 1,2 mld EUR i były o 19% wyższe niż w trzech kwartałach 2016 r.
 
W tym czasie do Polski sprowadzono 650 tys. ton produktów wieprzowych, tj. o 1% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Do Polski przywożono przede wszystkim mięso, które miało 78% udziału w wwozie produktów wieprzowych. Przedmiotem importu był również żywiec - 19% udziału oraz w nieznacznych ilościach tłuszcze i przetwory po 1% udziału w strukturze towarowej przywozu.
 
Zwiększył się import wszystkich grup produktowych: żywca i mięsa o 1%, przetworów o 2,5%, a tłuszczów o 49%. Wydatki poniesione na import wyniosły 1,4 mld EUR i ze względu na wyższy poziom cen wieprzowiny w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. były o 18% większe niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: