| Autor: redakcja1

Ponowny spadek cen polskiej trzody chlewnej

Po trwającej wyjątkowo krótko, bo tylko od maja 2016 r. do czerwca 2017 r. zwyżkowej tendencji cen trzody w Polsce, w drugiej połowie 2017 r. rozpoczął się trend spadkowy, który nasilił się w IV kwartale.

Ponowny spadek cen polskiej trzody chlewnej
W II półroczu 2017 r. cena trzody wyniosła 4,99 zł/kg, w tym w IV kwartale - 4,70 zł/kg. Ceny te były mniejsze niż w porównywalnych okresach poprzedniego roku odpowiednio o 3% i 6% do 5,14 zł/kg i 4,99 zł/kg. Obniżka cen trzody wyrażonych w złotych była głębsza niż cen podanych w euro, z uwagi na roczną aprecjację złotego wobec euro.
 
W II półroczu 2017 r. cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 158,30 EUR/100 kg, a w Polsce 157,68 EUR. Obie ceny były w sumie takie same jak rok wcześniej. W IV kwartale 2017 r. cena trzody w UE-28 wyniosła 147,19 EUR i była o 4,6% mniejsza niż w IV kwartale 2016 r. W Polsce wyniosła ona 146,29 EUR i była o 3,8% niższa niż przed rokiem. Spadek cen trzody, któremu towarzyszył wzrost cen zbóż wpłynęły na pogorszenie rentowności chowu.
 
W II półroczu 2017 r. targowiskowa cena żyta wyniosła 64,80 zł/dt, a jęczmienia 73,40 zł/dt. Ceny te były większe niż rok wcześniej o 10% i 8%. W IV kwartale 2017 r. cena żyta wyniosła 64,64 zł/dt, a jęczmienia 73,04 zł/dt. Ich roczna zwyżka była podobny jak w całym II półroczu. W wyniku czego średnia relacja cen żywiec:żyto zawęziła się z 1:8,7 w II półroczu 2016 r. do 1:7,7 w II połowie 2017 r., a zatem o 11,5%, w tym w IV kwartale o 15%. Stosunek cen żywiec:jęczmień, który w II półroczu 2016 r. wynosiła 1:7,6 zmalał do 1:6,8, a więc o 10,5%, w tym w IV kwartale o 12%.
 
Szacuje się, że w 2018 r. nastąpi dalsze pogorszenie warunków chowu trzody. Ceny trzody będą malały, a ceny zbóż rosły. O spadku cen trzody decydować będzie postępująca odbudowa pogłowia w wielu krajach unijnych.


Tagi:
źródło: