| Autor: redakcja1

Prognozy dla rynku wieprzowiny UE. Produkcja spadnie do 23,2 mln ton

Jak wynika z „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z marca br., w 2016r. produkcja brutto wieprzowiny w UE zwiększyła się jedynie o 0,2% w skali roku do 23,3 mln ton, a w 2017r. zmaleje o 0,3% do 23,2 mln ton.

Prognozy dla rynku wieprzowiny UE. Produkcja spadnie do 23,2 mln ton

Rynek wieprzowiny w UE

Produkcja w roku minionym była jeszcze stymulowana wysokim eksportem unijnej wieprzowiny do Chin oraz znacznym skokiem cen. W pierwszej połowie 2016 r. uboje świń w UE zwiększyły się o 2%, a w drugim półroczu 2016 r. wystąpiła już znaczna zniżka, zwłaszcza w Belgii o 63 tys. ton, Danii o 33 tys. ton i Portugalii o 23 tys. ton. Produkcja netto wzrosła najbardziej w Hiszpanii o 204 tys. ton, Włoszech o 48 tys. ton i Wielkiej Brytanii o 24 tys. ton. Unijne pogłowie trzody chlewnej łącznie w grudniu 2016 roku było o 3% mniejsze niż rok wcześniej.
 
Na tegoroczną zniżkę produkcji wieprzowiny w UE wpłynąć ma spadek pogłowia loch i niedobór prosiąt. Pogłowie zarodowe trzody chlewnej w UE w grudniu 2016 r. zmniejszyło się o 5% w skali roku. Jest to odzwierciedleniem trudnej sytuacji producentów z początku zeszłego roku. Jak podaje FAMMU/FAPA, liczebność stada zarodowego świń zmalała w wielu krajach przodujących w unijnej produkcji wieprzowiny, przede wszystkim w Niemczech i Holandii o 3% oraz Hiszpanii o 2%. Polska była jedynym państwem członkowskim, który zanotował spory wzrost pogłowia loch na chów o 5,4% względem grudnia 2015 r., gdy zanotowano głęboką obniżkę.
 
Unijne ceny wieprzowiny odbudowywały się stopniowo od kwietnia zeszłego roku, stabilizując się latem na poziomie 165 EUR/100 kg. Do końca września miała miejsce sezonowa obniżka notowań, jednak powyżej poziomu z lat 2014-2015. Ze względu na kontynuację spadku stada zarodowego można oczekiwać w najbliższym czasie mniejszej podaży wieprzowiny na rynku unijnym, co przełoży się prawdopodobnie na utrzymywanie się większych cen w porównaniu z bardzo niskim poziomem z początku 2016 r. Skala wzrostu cen będzie jednak zależała od wielkości eksportu.
 
W 2016r. wywóz mięsa wieprzowego bez podrobów z UE zwiększył się o 28% w skali roku do rekordowego poziomu 2,8 mln ton, przede wszystkim dzięki znacznemu popytowi ze strony Chin. W drugim półroczu wzrost wysyłki został spowolniony z uwagi na zwiększającą konkurencję na chińskim rynku ze strony eksporterów amerykańskich i brazylijskich, mniej sprzyjający kurs wymiany euro do juana oraz osłabienie popytu konsumenckiego Chin, spowodowane kryzysem gospodarczym. W zeszłym roku wzrosły też dostawy unijnego mięsa wieprzowego do Japonii, Wietnamu, USA i na Filipiny.
 
W 2017 r. można się spodziewać spadku eksportu wieprzowiny z UE o 9% do 2,5 mln ton, głównie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie Chin. Rosyjskie embargo importowe, wprowadzone na początku 2014 r. z powodów sanitarnych pozostanie prawdopodobnie w mocy do 2018 r. Trudno przewidzieć aktualnie, czy następne obostrzenia handlowe Rosjan z sierpnia 2014 r., o charakterze politycznym, zostaną po 2017 r. zniesione. Aktualne szacunki Komisji zakładają zatem utrzymanie w mocy obydwu rosyjskich restrykcji zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. Embargo polityczne nie obejmuje jednak wszystkich produktów wieprzowych, tj. słoniny i tłuszczu.
 
Konsumpcja wieprzowiny w UE w 2016 r. zmniejszyła się o 2,6% w ujęciu roku do 20,5 mln ton, a więc o 1 kg do 40,1 kg na jednego mieszkańca, a w 2017r. i 2018 r. ustabilizuje się prawdopodobnie zgodnie z trendem notowanym w ciągu ostatnich 10 lat. Mniejsze spożycie w roku ubiegłym było spowodowane spowolnieniem produkcji, wysokim eksportem do Chin i niższą podażą na rynek wewnętrzny, a także zwyzką cen.


Tagi:
źródło: