| Autor: redakcja11

Produkcja wieprzowiny w UE spadnie do 23,4 mln ton. Pomimo to rekordowy ma być unijny eksport

Według „Krótkoterminowej prognozy produkcji upraw polowych, mięsa i mleka w UE” z lipca br., w 2016 r. produkcja brutto wieprzowiny w UE spadnie o 0,2% w skali roku do 23,4 mln ton, a w 2017 r. wzrośnie o 0,8% do 23,6 mln ton.

Produkcja wieprzowiny w UE spadnie do 23,4 mln ton. Pomimo to rekordowy ma być unijny eksport

Produkcja wieprzowiny w UE

Ze spisu pogłowia trzody chlewnej z grudnia 2015 r. wynika, że stado reprodukcyjne świń w UE zmniejszyło się w ciągu roku o 1,7%. Jednak w pierwszym kwartale br. produkcja wieprzowiny w UE wzrosła o 1%. Zwyżka produkcji była stymulowana m.in. wysokim eksportem do Chin i na inne rynki azjatyckie. Jak wskazuje FAMMU/FAPA W państwach członkowskich widać było różne strategie i zachowania ekonomiczne w odpowiedzi na spadek cen wieprzowiny w 2015 r. do rekordowo niskiego poziomu 126 EUR/100 kg. Niektóre kraje ograniczały produkcję ze względu na spadek opłacalności pomimo korzystnych i stabilnych cen pasz. Z kolei inni producenci próbowali zrekompensować poniesione koszty inwestycji i niskie ceny zwiększając poziom wytwarzania.

Wzrost produkcji w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowały m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy i Polska. Mimo spadku liczebności stada loch w Polsce o 15%, wzrost produkcji był możliwy poprzez wysoki import trzody, zwłaszcza prosiąt. Poziom wytwarzania wieprzowiny zmniejszyły natomiast w pierwszym kwartale br. Niemcy, Dania, Holandia, Austria, Węgry, Rumunia i Węgry, w ślad za spadkiem pogłowia trzody chlewnej w tych krajach.

Według wstępnych wyników spisu pogłowia z maja br., liczebność stada trzody chlewnej u największego producenta wieprzowiny w UE czyli w Niemczech spadła w skali roku o blisko 4% do ok. 27 mln szt. Tym samym jest to najniższy stan pogłowia od 5 lat. Najbardziej spadła liczba loch o 6%., co może spowodować dalsze obniżenie podaży mięsa wieprzowego w dalszej części roku.

Spożycie wieprzowiny na jednego mieszkańca UE w zeszłym roku wzrosło w skali roku o 2,5% (o 1,1 kg) do 41,7 kg. uwzględniając perspektywy zwyżki eksportu i odbudowy cen wieprzowiny, w 2016 r. konsumpcja być może obniży się o 1,8% do 40,9 kg, natomiast w 2017 r. ustabilizuje się zgodnie z tendencją obserwowaną w ciągu ostatnich 10 lat.

Eksport wieprzowiny z UE

Z prognoz Komisji Europejskiej w 2016 r. unijny eksport mięsa wieprzowego wzrośnie prawdopodobnie o 18% do rekordowego poziomu 2,4 mln ton, głównie za sprawą znacznemu zapotrzebowaniu ze strony Chin. Prowadzone obecnie negocjacje w sprawie dostępu do innych rynków zbytu, zamkniętych ze względu na restrykcje sanitarno-weterynaryjne, mogą jeszcze ulepszyć sytuację unijnych eksporterów. W 2017 r. wysyłki mogą wzrosnąć o dalsze 2% do ok. 2,5 mln ton. Tagi:
źródło: