| Autor: redakcja1

W pierwszym kwartale 2016 r. ceny skupu trzody były w trendzie zwyżkowym

Jak wynika z notowań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena skupu netto żywca w kraju w ostatnim tygodniu marca br. (28.03-03.04 2016 r.), wyniosła 4,28 zł/kg i była większa o 5,6 proc. niż przed miesiącem, a także o 11,9 proc. niż w pierwszym tygodniu br. W ostatnich trzech tygodniach zwyżka cen jednak wyhamowała.

W pierwszym kwartale 2016 r. ceny skupu trzody były w trendzie zwyżkowym

Ceny skupu trzody chlewnej

Niemniej jednak, ceny mimo wzrostu dalej były mniejsze w skali roku poprzedniego w całym rozpatrywanym okresie. Z danych MRiRW wynika, że cena skupu żywca w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. ukształtowała się na poziomie o 4 proc. niższym niż w porównywalnym okresie w 2015 r. Na ceny negatywnie wpływa wysoka produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej jednocześnie przy obowiązujących, związanych z ASF, ograniczeniach w handlu wieprzowiną.

Jak zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, wzrost cen w pierwszym kwartale br. odnosił się do całej Unii Europejskiej, niemniej, w pozostałych krajach Wspólnoty dynamika ta, nie była aż tak wysoka. Według notowań Komisji Europejskiej w UE-28 cena trzody klasy E, w 13. tygodniu br., wyniosła 128,52 euro/100 kg i była o 2 proc. większa niż w pierwszym tygodniu br. Spośród czołowych unijnych producentów wieprzowiny, zwyżki cen zanotowały Niemcy o 1,8 proc. oraz Dania o 1,4 proc. Dane Komisji Europejskiej mówią o 9,9-proc. wzroście cen trzody w Polsce wyrażonej w euro, co świadczyło by o tym, że różnice cen wieprzowiny z Polski, w odniesieniu do cen w zachodnich krajach Unii obniżyły się w tym okresie.

Jednakże pozytywnie na zwyżkę cen w pierwszym kwartale br. mógł wpływać większa niż przed rokiem eksport mięsa wieprzowego z UE. Z danych Agra Europe wynika, że sprzedaż zagraniczna z UE-28 w styczniu br. Zwiększyła się o 25% w skali roku. Z drugiej strony, w przypadku Polski, dane Ministerstwa Finansów wskazują, na 3,1 proc. spadek wysyłki nieprzetworzonego mięsa wieprzowego (CN 0203) w styczniu br.

W drugiej połowie 2016 r. można spodziewać się odwrócenia niesprzyjających relacji cenowych

W drugiej połowie 2016 r. można spodziewać się odwrócenia niesprzyjających relacji cenowych. Związane jest to z jednej strony z możliwego, dalszego zwiększenia się cen żywca. Z drugiej strony, z niskiej bazy odniesienia w drugim półroczu 2015 r. Natomiast w kierunku wzrostu cen oddziaływać może mniejsza roczna produkcja mięsa wieprzowego, o której mówią prognozy Komisji Europejskiej.

Mniejsza produkcja będzie prawdopodobna z uwagi na malejące pogłowie loch w krajach Unii Europejskiej, wynikające z mniejszej rentowności produkcji w dwóch ostatnich latach. Jak wynika z danych Eurostatu w sumie w krajach Wspólnoty w grudniu 2015 r. pogłowie loch wyniosło 12,3 mln szt. i było o 1,7 proc. mniejsze niż przed rokiem. Spadek odnosił się przede wszystkim do Polski o 15 proc., ale też, choć w niewielkim stopniu, Niemiec i Danii.

Produkcja, mimo obniżki, może pozostać jednak na relatywnie wysokim poziomie, co będzie ograniczało istotne zwyżki cen w całym 2016 r. Czynnikiem sprzyjającym może być z kolei większy niż w 2015 r. eksport.
 Tagi:
źródło: