| Autor: redakcja1

Rynek trzody chlewnej

Po dobrych warunkach chowu w sezonie 2016/2017, w sezonie 2017/2018 warunki te pogorszą się.

Rynek trzody chlewnej
W III kwartale 2017 r. relacja cen żywiec:żyto wyniosła 1:8,1, a stosunek cen żywiec:jęczmień 1:7,2. Relacje te były odpowiednio o 10% i 8% węższe niż w III kwartale 2016 r. W przypadku stosunku cen trzody do cen pasz przemysłowych roczne zmiany były o wiele niższe.
 
W III kwartale 2017 r. relacja cen trzody do cen mieszanki dla tuczników w II fazie tuczu wyniosła 1:3,8, a do koncentratu 1:2,1. Stosunek cen trzody do cen mieszanki był o 3% węższy niż przed rokiem, a relacja cen trzody do cen koncentratu taka sama jak przed rokiem.
 
W październiku 2017 r. stosunek cen trzody do targowiskowych cen żyta zmniejszył się do 1:7,5 i był o 13% węższy niż w październiku 2016 r. Relacja cen trzody do targowiskowej ceny jęczmienia wyniosła natomiast 1:6,7 i była o 11% węższa niż rok wcześniej. Stosunek ceny trzody do ceny mieszanki (1:3,5) oraz ceny trzody do ceny koncentratu (1:1,9) był o 5% węższy niż rok wcześniej. Takie relacje nie przesądzają jeszcze o spadku pogłowia trzody, ale mogą być pierwszym jego sygnałem.
 
Gdyby jednak w grudniu ceny trzody ukształtowały się na poziomie 4,40-4,60 zł/kg to wówczas relacja cen trzoda:żyto mogłaby się zawęzić do 1:6,8, a trzoda: jęczmień do 1:6,0. Zawęziłyby się także stosunek cen trzody do cen mieszanki i koncentratu. W takiej sytuacji już w marcu mogłoby dojść do nieznacznego spadku pogłowia trzody, a w czerwcu do jego pogłębienia.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!