| Autor: redakcja1

Rynek wieprzowiny

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) w prognozie z lipca 2022 r. szacuje, że w 2022 r. globalna produkcja wieprzowiny może być o 2,9% większa niż w 2021 r. i osiągnąć 110,7 mln ton.

Rynek wieprzowiny
Jej wzrost będzie wynikiem przede wszystkim wzrostu produkcji w Chinach o 9%, do 51,8 mln ton, które odpowiadają za blisko połowę światowej podaży wieprzowiny. Wzrost produkcji przewidywany jest także w Meksyku o 3,4%, do 1,5 mln ton. Równocześnie spadek produkcji prognozowany jest m.in. w Brazylii o 0,6% do 4,3 mln ton, UE o 4,4% do 22,6 mln ton i USA o 1,9% do 12,3 mln ton.

Unia Europejska jest sporym producentem żywca wieprzowego. Jednak w 2021 r. wysokie nakłady ponoszone przez unijnych producentów na hodowlę, gorsze perspektywy dostaw głównie do Chin, jak również utrzymujący się afrykański pomór świń (ASF) w połączeniu z niskimi cenami wieprzowiny doprowadziły do zmniejszenia unijnego pogłowia świń. W grudniu 2021 r. wyniosło ono 141,7 mln szt. i było mniejsze o 3% niż przed rokiem. Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej w 2022 r. produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej wyniesie 22,5 mln ton i będzie niższa o 4,7% niż w 2021 r. Oczekuje się, że spadek produkcji będzie najsilniejszy w Niemczech, Polsce i we Włoszech. Produkcja w Belgii może być mniejsza o 3%, a w Niderlandach prawdopodobnie pozostanie stabilna, podczas gdy w Hiszpanii może wzrosnąć o 3%.

W Polsce według danych ARiMR (stan na 30 sierpnia 2022 r.) pogłowie świń wyniosło blisko 9,6 mln szt. i było mniejsze o 8,7% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Liczba gospodarstw utrzymujących świnie, w porównaniu ze stanem sprzed roku, uległa redukcji z 74,3 tys. do 59,8 tys. Konsekwencją ograniczania pogłowia świń na rynku krajowym był spadek ubojów trzody chlewnej. W okresie styczeń–lipiec 2022 r. uboje przemysłowe świń wyniosły 1,4 mln ton w wadze żywej i były o 10% mniejsze niż przed rokiem.

 


Tagi:
źródło: