| Autor: redakcja1

Pogłowie trzody w dalszym ciągu maleje

Sukcesywna obniżka cen trzody, trwający od początku 2014 r. i pogarszająca się, w jej efekcie, rentowność chowu wywołały skutki w postaci nasilającej się zmniejszenia pogłowia. Jej początkiem było obniżenie liczebności pogłowia macior prośnych o 3,1% w marcu 2015 r. Wówczas jeszcze ogólne pogłowie trzody było wyższe o 2,9%, ale był to pierwszy sygnał nadchodzącego załamania.

Pogłowie trzody w dalszym ciągu maleje
Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w czerwcu 2015 r. pogłowie trzody zmalało o 0,7%, a w grudniu o 6%. W marcu 2016 r. stopa zniżki zwiększyła się do 11,5%, a pogłowie liczyło 10 187 tys. sztuk. W odniesieniu do marca 2015 r. pogłowie prosiąt obniżyło się o 12,9%, warchlaków o 11,6%, a trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 9,4%. Pogłowie trzody na chów o wadze 50 kg i więcej było niższe o 16,3%, w tym loch prośnych o 16,6%.
 
Spadek pogłowia dotyczył wszystkich województw. W sześciu z nich redukcja była mniejsza od średniej. Były to województwa: lubelskie - 4,7%, dolnośląskie - 5,3%, zachodniopomorskie - 6,5%, podkarpackie - 6,6%, pomorskie - 6,9% i małopolskie – 7,9%. W trzech województwach, tj. wielkopolskie, śląskie i świętokrzyskie, pogłowie trzody zmalało w takim samym stopniu jak przeciętnie w kraju.
 
W pozostałych województwach spadek stanu pogłowia był głębszy od przeciętnego i wahał się w granicach od 12,7% w woj. kujawsko–pomorskim do 16,4% w woj. lubuskim i warmińsko-mazurskim. Największy udział w krajowym pogłowiu trzody zachowało woj. wielkopolskie - 35,3%, na drugim miejscu znalazło się woj. kujawsko-pomorskie - 11,5%, woj. łódzkie - 8,6% i mazowieckie 8,5%.
 
Znacznie wyższa obniżka pogłowia macior prośnych i prosiąt niż ogólnego pogłowia trzody skłania do oceny, że w czerwcu 2016 r. pogłowie trzody może być niższe niż w czerwcu 2015 r. o 10% i wynieść 10,5 mln sztuk. Przemawiają za tym też niskie ceny trzody w pierwszych kilku miesiącach 2016 r. i brak poprawy rentowności chowu, a także niskie ceny prosiąt wskazujące na mniejsze zainteresowanie chowem.
 
W I kwartale 2016 r., cena trzody wyniosła 4,09 zł/kg i była o 4,7% niższa niż rok wcześniej. W kwietniu wyniosła ona 4,10 zł/kg i była o 6,8% mniejsza niż w kwietniu 2015 r.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: