| Autor: redakcja1

Spadek cen trzody

W I kwartale 2019 r. kontynuowany był zniżkowy trend cen trzody, rozpoczęty w drugiej połowie 2017 r.

Spadek cen trzody
W UE-28 cena trzody klasy E wyniosła w I kwartale 2019 r. 137,35 EUR/100 kg wagi poubojowej, w tym w marcu 142,12 EUR. Ceny te były mniejsze niż rok wcześniej odpowiednio o 2,8% i 3,1%. Cena takiej samej trzody w Polsce wyniosła w I kwartale 129,90 EUR/100 kg, w tym w marcu 136,51 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej o 7,6% i 6,6%.
 
Spadek cen polskiej trzody był więc sporo wyższy niż ceny unijnej, co mogło być efektem stosunkowo małego zapotrzebowania na polską trzodę w związku z ASF i dużej jej podaży. Ceny trzody wyrażone w złotych zmniejszyły się w niższym stopniu niż ceny wyrażone w euro, gdyż na ich korzyść oddziaływała roczna deprecjacja złotego wobec euro.
 
W I kwartale 2019 r. cena skupu trzody wyniosła 4,23 zł/kg wagi żywej, w tym w marcu 4,47 zł/kg. Ceny te były mniejsze niż w porównywalnych miesiącach przed rokiem o 4,7% i 3,5%. Według nieostatecznych danych Komisji Europejskiej, w kwietniu w UE-28 cena trzody klasy E mogła wynieść 168 EUR/100 kg, a cena polskiej trzody 178 EUR/100 kg. W porównaniu do kwietnia 2018 r. cena w UE-28 mogła być większa o 13%, a w Polsce o 25%. Kwietniowe dane wskazują, że zapoczątkowana została wzrostowa tendencja cen trzody, z którą będziemy mieli do czynienia w nadchodzących miesiącach.


Tagi:
źródło: