| Autor: redakcja1

Spadek cen unijnej trzody chlewnej

W styczniu 2019 r. cena trzody klasy w UE-28 wyniosła 134,33 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1,5% mniejsza niż rok wcześniej.

Spadek cen unijnej trzody chlewnej
Cena takiej samej trzody w Polsce wyniosła 125,70 EUR/100 kg i była o 6,7% niższa niż w styczniu 2018 r. Większy spadek ceny w Polsce niż ceny w UE-28 mógł być efektem stosunkowo małego zapotrzebowania na polską trzodę w związku z ASF. Cena trzody wyrażona w złotych wynosząca 4,06 zł/kg wagi żywej była o 4,7% niższa niż przed rokiem. Jej obniżka była mniejsza niż ceny polskiej trzody wyrażonej w euro, z uwagi na ponad 3% deprecjację złotego wobec euro w ujęciu roku.
 
Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lutym cena trzody mogła wynieść 4,15-4,18 zł/kg, a więc byłaby o 2% większa od ceny w styczniu 2019 r., choć nadal o 5-6% mniejsza od ceny z lutego 2018 r.


Tagi:
źródło: