| Autor: redakcja1

Spadek pogłowia trzody chlewnej

W wielu krajach Unii Europejskiej, ale oprócz Danii i Irlandii zwyżce ogólnego pogłowia towarzyszył spadek pogłowia macior prośnych, co jest pierwszym symptomem mogącej nadejść obniżki pogłowia.

Spadek pogłowia trzody chlewnej
W Niemczech już w czerwcu 2018 r. pogłowie trzody było niższe o 1,1% niż w czerwcu 2017 r., w tym pogłowie macior prośnych o 2,4%. W czerwcu 2018 r. pogłowie trzody w Polsce wyniosło 11 828 tys. sztuk i było większe niż w czerwcu 2017 r. o 476 tys. sztuk - 4,2%.
 
Wzrost ten nastąpił w wyniku zwiększenia się pogłowia tuczników i warchlaków. Obniżeniu uległy z kolei wszystkie pozostałe kategorie wiekowe pogłowia, co jest sygnałem nadchodzącego spadku ogólnego pogłowia trzody. U podstaw tej sytuacji leży pogorszenie rentowności chowu.
 
Zniżce cen trzody towarzyszy bowiem wzrost cen zbóż i pasz, zawężający relacje wyrażające rentowność. W Polsce, w I połowie 2018 r. stosunek cen trzody do targowiskowych cen żyta zmalał z 1:8,5 w I półroczu 2017 r. do 1:6,9, a zatem o 19%, a cen trzoda:jęczmień z 1:7,2 do 1:5,9 - o 18%. Pogorszyły się również relacje cen trzody do cen pasz przemysłowych.
 
Stosunek cen trzody do cen mieszanki dla tuczników (II faza tuczu) zmniejszył się z 1:3,8 w I półroczu 2017 r. do 1:3,2, tj. o 16%, a cen trzody do cen koncentratu dla tuczników z 1:2,1 do 1:1,8 - o 14%. Po żniwach sytuacja ta stała się jeszcze gorsza.
 
W III kwartale stosunek cen trzoda:żyto wyniósł 1:7,1, a trzoda jęczmień 1:6,1. W IV kwartale było to odpowiednio 1:6,0 i 1:5,2. Tak wąskie relacje cen ostatnio miały miejsce na przełomie 2010 i 2011 r. Skutkowało to rocznym obniżeniem się pogłowia w marcu 2011 r. o 6,2%, w czerwcu o 9,1% i w grudniu o 11,6%.


Tagi:
źródło: