| Autor: redakcja1

Spadkowy trend cen trzody chlewnej w UE

W 2018 r. ceny trzody wykazują trend zniżkowy, powodowaną wzrostem ubojów występującym nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Spadkowy trend cen trzody chlewnej w UE

W I półroczu 2018 r. cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 142,42 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 140,88 EUR/100 kg. W odniesieniu do cen z I półrocza 2017 r. ceny w UE-28 były o 12,9% mniejsze niż rok wcześniej, a w Polsce o 13,4%. Wysoka roczna stopa spadku cen utrzymała się również w III kwartale 2018 r. Cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 146,84 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 145,09 EUR/100 kg. W porównaniu do cen z III kwartału 2017 r. ceny w UE-28 były niższe o 13,3%, a w Polsce o 14,2%.

W wyniku sezonowej obniżki cen w IV kwartale 2018 r. poziom cen trzody był niski, ale roczna stopa spadku nieco mniejsza niż w poprzednich okresach. W październiku cena trzody w UE-28 wyniosła 138,08 EUR/100 kg, a w listopadzie 135,70 EUR/100 kg. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 9 i 7%. W Polsce cena trzody wyrażona w euro wyniosła w październiku 134,73, a w listopadzie 130,20 EUR/100 kg. W obu przypadkach były one mniejsze niż rok wcześniej o 10%.

 Tagi:
źródło: