| Autor: redakcja1

Struktura stada świń ogółem

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2021 r. w 2022 r. wzrósł udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój o 0,6 p. proc. i warchlaków o 0,2 p. proc. Zmalał z kolei udział prosiąt i trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,4 p. proc.

Struktura stada świń ogółem
W okresie styczeń - czerwiec 2022 r. import żywej trzody chlewnej wyniósł 3238,1 tys. sztuk i był niższy o 5,4% niż w porównywalnym okresie przed rokiem, w tym zakup prosiąt i warchlaków zmalał o 6,0%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior o 38,2%. Przeciętna waga jednej sprowadzanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,4 kg względem 32,7 kg w 2021 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie - 35,6%, mazowieckie - 12,7%, łódzkie - 9,4% i kujawsko-pomorskie - 9,3%. Najmniejsze udziały miały województwa: podkarpackie -0,8%, lubuskie - 0,9% i małopolskie - 1%.


Tagi:
źródło: