| Autor: mikolaj

Ubój trzody na użytek własny w strefie buforowej dopuszczony

W dniu wczorajszym, 19 dnia marca br., minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to wprowadza częściowe zniesienie całkowitego zakaz uboju świń, w tym na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.

Ubój trzody na użytek własny w strefie buforowej dopuszczony

Ubój będzie dopuszczony w gospodarstwie objętym ograniczeniem, jeżeli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium państwa trzeciego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, graniczących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubój świń będzie jednak mógł być przeprowadzany wyłącznie w gospodarstwie, w którym zwierzęta były utrzymywane co najmniej przez 30 dni, a pozyskane mięso zostanie obowiązkowo poddane badaniu poubojowemu.


Badanie poubojowe wykonywane będzie na koszt posiadacza mięsa, analogicznie do zasad obowiązujących obecnie w przypadku fakultatywnego badania poubojowego.

Nadal obowiązywać będzie wymaganie, że zwierzęta poddawane takiemu ubojowi muszą być zdrowe.

Proponowane rozwiązanie nie będzie stanowiło zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, ponieważ zwierzęta nie będą transportowane – ich ubój nastąpi w gospodarstwie, w którym są utrzymywane. Ponadto jeżeli w trakcie przeprowadzania badania poubojowego zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, organ Inspekcji Weterynaryjnej pobierze nieodpłatnie próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Takie rozwiązanie w sposób dostateczny zapobiegnie rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Wprowadzenie tych rozwiązań przyczyni się do rozładowania istniejących problemów ze zbytem żywca, przez umożliwienie wykorzystania mięsa z ubitych w gospodarstwie zwierząt na własne potrzeby.

Przypominamy, iż obecnie obszar objęty ograniczeniami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje:

1) w województwie podlaskim: powiaty sejneński, augustowski (gminy Płaska, Lipsk i Sztabin), sokólski, białostocki (gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Zabudów, Michałowo i Gródek), hajnowski, bielski oraz siemiatycki,

2) w województwie mazowieckim: powiat łosicki,

3) w województwie lubelskim: powiaty bialski, miasto Biała Podlaska i włodawski.

W opinii MRiRW wprowadzenie rozwiązań przyczyni się do rozładowania istniejących problemów ze zbytem żywca, przez umożliwienie wykorzystania mięsa z ubitych w gospodarstwie zwierząt na własne potrzeby.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!