| Autor: mikolaj

Ujednolicenie przepisów dotyczących badań na obecność włośni

W dn. 11 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1375 z dn. 10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie.

Ujednolicenie przepisów dotyczących badań na obecność włośni
W ciągu ostatniej dekady unijne przepisy dotyczące badań na obecność tych pasożytów były kilkakrotnie zmieniane, zaistniała zatem potrzeba ich ujednolicenia. Niektóre zmiany odzwierciedlają postęp technologiczny w zakresie metod wykrywania włośni. Inne zmiany dotyczą zezwolenia na handel żywcem i mięsem pochodzącymi z obszarów o znikomym występowaniu włośni, bez konieczności wykonywania obszernych badań.

Do niedawna unijne przepisy wymagały, aby każda tusza wieprzowa przeznaczona do spożycia przez ludzi była badana na obecność włośni. Przepisy te zostały złagodzone w marcu 2014 r. W ramach zmiany, 100% wymóg badań dotyczy jedynie tusz świń chowanych w niekontrolowanych warunkach pomieszczeń inwentarskich, które dotyczą głównie produkcji ekologicznej, wolnych wybiegów i gospodarstw przydomowych.

Kolejna zmiana z października 2014 r. dotyczyła rozszerzenia tych odstępstw na import z krajów trzecich oraz zatwierdzenia nowej metody badań mięsa na obecność pasożyta.

Jak poinformowała FAMMU/FAPA, powyższe zmiany zostały włączone do rozporządzenia nr 2015/1375, które wejdzie w życie w dn. 31 sierpnia br.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!