| Autor: redakcja1

Unijny eksport produktów wieprzowych

W 2023 r. w Unii Europejskiej kontyngent eksportu produktów wieprzowych do krajów trzecich jest mniejszy niż w roku 2022.

Unijny eksport produktów wieprzowych
Jest to wynik spadku podaży żywca wieprzowego na rynku unijnym oraz mniejszego zapotrzebowania na produkty wieprzowe ze strony Chin, przy stabilnym zapotrzebowaniu w UE. Ponadto czynnikiem wpływającym ograniczająco na wywóz jest wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen światowych.

W okresie styczeń–sierpień 2023 r. z UE do krajów trzecich wysłano 2,8 mln ton produktów wieprzowych, a więc mniej o 20% niż przed rokiem. Najwięcej wieprzowiny skierowano do Chin, które zakupiły 780 tys. ton, co oznacza obniżkę o 16% niż przed rokiem.

Liczącym się odbiorcą asortymentu wieprzowego z UE była Wielka Brytania, dokąd dostarczono 593 tys. ton, czyli więcej o 2% niż w porównywalnym okresie 2022 r. Produkty wieprzowe z UE wywożono też do Japonii - 255 tys. ton, Filipin - 195 tys. ton i Korei Południowej - 155 tys. ton. Były to jednak ilości mniejsze niż przed rokiem.

Komisja Europejska prognozuje, że w wyniku postępującego spowolnienia unijnego eksportu do krajów trzecich, w całym 2023 r. jego wolumen może być mniejszy o 16% niż w roku 2022.


Tagi:
źródło: