| Autor: redakcja1

Unijny eksport trzody chlewnej

W 2023 r. spadek unijnego eksportu do krajów trzecich jest wynikiem mniejszej podaży żywca wieprzowego na rynku UE oraz mniejszego zapotrzebowania na produkty wieprzowe, szczególnie ze strony Chin.

Unijny eksport trzody chlewnej
W okresie styczeń–lipiec 2023 r. z UE do krajów trzecich dostarczono 2,5 mln ton produktów wieprzowych, czyli mniej o 19% niż przed rokiem. Ograniczająco na unijny eksport wpływa wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen globalnych.

W Polsce spadek wolumenu wywozu wieprzowiny jest efektem niższej jej produkcji. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. eksport żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych z Polski zmniejszył się o 11% do 386 tys. ton.

W strukturze asortymentowej eksportu produktów wieprzowych z Polski 52% wolumenu stanowiło mięso. W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. za granicę sprzedano 194 tys. ton mięsa wieprzowego, czyli mniej o 18% niż przed rokiem.

Odbiorcą ponad 70% mięsa wieprzowego eksportowanego z Polski była Unia Europejska, głównie Czechy - 21 tys. ton i 11%, Niemcy - 17 tys. ton i 9% oraz Słowacja i Rumunia - po 7% oraz odpowiednio 14 tys. ton i 13 tys. ton. Wśród krajów nienależących do UE wymienić należy: Wielką Brytanię - 14 tys. ton i 7%, Hongkong - 8 tys. ton i 4% oraz Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej i USA - po 5 tys. ton i po 3%.


Tagi:
źródło: