| Autor: redakcja1

Unijny eksport trzody chlewnej

W 2023 r. w Unii Europejskiej wolumen eksportu produktów wieprzowych do krajów trzecich jest niższy niż w roku 2022.

Unijny eksport trzody chlewnej
Jest to wynik spadku podaży żywca wieprzowego na rynku unijnym oraz mniejszego zapotrzebowania na produkty wieprzowe ze strony Chin, przy stabilnym zapotrzebowaniu w UE.

Ponadto czynnikiem wpływającym ograniczająco na wywóz jest wysoki poziom cen wieprzowiny w UE na tle cen światowych. W okresie styczeń–sierpień 2023 r. z UE do krajów trzecich wysłano 2,8 mln ton produktów wieprzowych, czyli mniej o 20% niż przed rokiem.

Najwięcej wieprzowiny skierowano do Chin, które zakupiły 780 tys. ton, a więc mniej o 16% niż przed rokiem. Liczącym odbiorcą asortymentu wieprzowego z UE była Wielka Brytania, dokąd wyeksportowano 593 tys. ton, tj. więcej o 2% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Produkty wieprzowe z UE wywożono również do Japonii - 255 tys. ton, Filipin -195 tys. ton i Korei Południowej - 155 tys. ton. Były to jednak ilości mniejsze niż przed rokiem. Komisja Europejska prognozuje, że w wyniku postępującego spowolnienia unijnych dostaw do krajów trzecich, w całym 2023 r. jego wolumen może być niższy o 16% niż w roku 2022.


Tagi:
źródło: