| Autor: redakcja1

W listopadzie podrożały pasze dla trzody chlewnej

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w listopadzie o 7,5% podrożały pasze dla trzody chlewnej do 1576 zł/t, przy czym w październiku było to 1466 zł/t.

W listopadzie podrożały pasze dla trzody chlewnej
Ceny sprzedaży pasz dla trzody chlewnej

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od października do listopada 2020 roku największy spadek cen zaobserwowano w obrębie preparatów mlekozastępczych – o 0,5% do 4537 zł/t. Z kolei najwyższy wzrost odnotowano w przypadku preparatów uzupełniających o 6,4% do 1888 zł/t. Natomiast notowania mieszanek paszowych pełnoporcjowych wzrosły o 2,7% do 1114 zł/t, premiksów w przeliczeniu na 1% o 3,3% do 4025 zł/t, a także zmalały ceny preparatów mlekozastępczych o 0,1% do 4098 zł/t.
 
W przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych najbardziej zwiększyły się ceny mieszanki dla loch o 13,3% do 1256 zł/t. W tym przypadku największy udział miały grower/finisher – 49%, a najmniejszy udział w strukturze odnosił się do knurów – 0,1%. Spory, bo o 26,5% spadek udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do mieszanek paszowych dla loch.
 
Wśród m.p. uzupełniających zwyżka dotyczyła pasz uniwersalnych, bo o 9,8% do 2748 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do mieszanek dla knurów – o 4,8% do 3923 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 19,9% miały grower/finisher, a najmniejszy, bo zerowy miały mieszanki dla knurów. Co ciekawe, najmocniej zmniejszył się udział knurów o 22,4%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do mieszanek prestar/starter, bo o 3,8% do 4599 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczył grower/finisher – 0,8%. Jednakże na uwagę zasługuje spadek udziałów w strukturze mieszanek prestar/starter wynoszący 16,6%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały uniwersalne o 4,2% do 1047 zł/t. Z kolei najbardziej potaniały premiksy grower/finisher – 3,2% do 3746 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy grower/finisher – 3%, a 0,5% udział w strukturze przypadł lochom.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: