| Autor: redakcja1

Większe pogłowie trzody chlewnej

Na początku grudnia 2019 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 215,5 tys. szt. i było większe o 187,8 tys. szt., od stanu notowanego w porównywalnym okresie przed rokiem., a w odniesieniu do liczebności stada trzody w czerwcu 2019 r. – wyższe o 434,1 tys. szt.

Większe pogłowie trzody chlewnej
Wzrost liczebności wykazano dla wszystkich grup użytkowych. W największym stopniu zwiększyła się liczebność warchlaków – o 110,0 tys. szt., tuczników o 55,6 tys. szt., trzody chlewnej na chów o 12,8 tys. szt., w tym loch o 12,2 tys. szt., w tym prośnych o17,9 tys. szt., a najmniejsza zwyżka pogłowia wystąpiła w grupie prosiąt – 9,3 tys. szt. Nieznaczny wzrost krajowego pogłowia prosiąt w dalszym ciągu rekompensowany jest przywozem młodych świń o wadze do 30 kg. W 2019 r. import młodych świń wyniósł 6317,9 tys. szt. i był o 7,8% mniejszy niż przed rokiem. W grudniu 2019 r. obsada trzody chlewnej na 100 ha UR wynosiła 76,4 szt. względem 80 szt. przed rokiem, obsada loch na 100 ha UR wynosiła 5,2 szt. w stosunku do 5,1 szt. w 2018 roku.
 
Analiza struktury pogłowia trzody chlewnej rejestrowanego w grudniu 2019 r. wykazała, że w porównaniu z grudniem 2018 r., udział świń na chów był taki sam. Wzrost pogłowia warchlaków przy utrzymującym się pogłowiu świń przeznaczonych na chów świadczy o utrzymującym się popycie chowem trzody chlewnej w systemie chowu nakładczego. Chów nakładczy wprowadzany jest głównie przez rolników posiadających odpowiednią infrastrukturę i możliwość przyjęcia do gospodarstwa jednorazowo dużej partii zwierząt. Producenci, na podstawie zawartych umów podejmują się w ramach tego systemu odchowu młodych świń, w większości sprowadzanych z krajów UE.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!