| Autor: redakcja1

Wniosek o umożliwienia sprzedaży wieprzowiny i jej przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany przepisów rozporządzenia KE 853/2004 z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w celu umożliwienia sprzedaży wieprzowiny i jej przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego z mięsa pozyskanego w ramach uboju gospodarczego.

Wniosek o umożliwienia sprzedaży wieprzowiny i jej przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rolnik nie może wprowadzać do obrotu w jakiejkolwiek formie (w tym w ramach rolniczego handel detalicznego) mięsa wieprzowego z uboju gospodarczego. Dostępność rolników do ubojni certyfikowanych jest bardzo ograniczona i często wiąże się z transportem świń na odległość 50 km i więcej, co w praktyce niweluje wprowadzone i planowane ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej.
 
Samorząd rolniczy wyraził nadzieję na podjęcie działań mających na celu ułatwienie polskim rolnikom produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej w całości lub w części z własnego chowu i produkowanej tradycyjnymi naturalnymi metodami oraz ze swej strony zadeklarował kontynuację działań na forum Copa-Cogeca, mających na celu znowelizowania przepisów rozporządzenia KE 853/2004, dających możliwość stosowania odstępstw dla produkcji tradycyjnej żywności prowadzonej przez małe gospodarstwa na niewielką skalę.
 
W odpowiedzi na wniosek KRIR, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, tj. ww. rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, ubój zwierząt w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek powinien być przeprowadzony w rzeźni zatwierdzonej przez właściwy organ, albo pod pewnymi warunkami poza rzeźnią, np. w gospodarstwie rolnym lub miejscu pochodzenia zwierząt. Wyjątki od wymogu uboju zwierząt w rzeźni dopuszczono w przypadku:
  • uboju z konieczności - gdy zwierzę miało wypadek uniemożliwiający transport do rzeźni,
  • drobiu i zajęczaków poddawanych ubojowi w gospodarstwie rolnym - jeżeli pozyskane z nich mięso będzie wprowadzane na rynek w ramach sprzedaży bezpośredniej konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny bezpośrednio zaopatrującym konsumenta końcowego,
  • zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi za zgodą właściwego organu w miejscu pochodzenia tych zwierząt - wtedy gdy, m. in. zwierząt tych nie można transportować do rzeźni ze względu na zagrożenie dla obsługi lub ochronę ich dobrostanu,
  • drobiu patroszonego z późnieniem, gęsi i kaczek utrzymywanych do celów wytwarzania „foie gras” oraz ptaków, które nie są uznawane za gospodarskie, lecz są utrzymywane w warunkach fermowych tak jak zwierzęta gospodarskie, poddawanych ubojowi w gospodarstwie rolnym za zgodą właściwego organu.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: