| Autor: redakcja1

Wsparcie hodowców świń

Od 18 do 31 stycznia br. będzie można składać wnioski o pomoc w ramach instrumentu wsparcia „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Jest to nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014–2020.

Wsparcie hodowców świń
Uprawnieni do pomocy
 
Pomoc będą mogli otrzymać posiadacze świń urodzonych w siedzibie stada w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Uprawnieni są hodowcy, którzy spełniają 1 z następujących warunków:
  • Prowadzą produkcję ekologiczną.
  • Otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 r.
  • Otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;
  • Zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie.
  • Zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania.
  • Zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane.
  • Wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii.
  • Zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.
Wysokość pomocy
 
Wysokość wsparcia wynosi co najmniej 2 400 zł i nie więcej niż 15 000 euro (ok. 70 000 zł) na rolnika (to maksymalny limit określony w przepisach rozporządzenia UE). Pomoc można otrzymać tylko raz.

Kwota została ustalona na podstawie liczby zgłoszonych przez rolnika lub małżonka rolnika, lub osobę, która przekazała gospodarstwo rolne w całości bądź małżonka tej osoby sztuk świń zgłoszonych w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

 
Stawki pomocy
 
Stawki wynoszą:
1)      2 400 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuki;
2)      5 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk;
3)      10 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk;
4)      20 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk;
5)      30 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk;
6)      40 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk;
7)      50 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk;
8)      60 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk;
9)      70 000 zł – przy zgłoszeniu co najmniej 600 sztuk.

Jak wnioskować?

 
Wnioski będą przyjmowane od 18 stycznia br. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.


Tagi:
źródło: