| Autor: redakcja1

Wzrost cen skupu żywca wieprzowego w Polsce i UE

W ostatnich tygodniach w Polsce notowano wzrost cen skupu żywca wieprzowego.

Wzrost cen skupu żywca wieprzowego w Polsce i UE
Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym tygodniu marca 2018 r. żywiec wieprzowy nabywano po 4,76 zł/kg netto, a więc o 14,4% więcej niż przed czterema tygodniami. Niemniej jednak, w poprzednich pięciu latach, w tym okresie ceny skupu żywca malały o 2%.
 
Zmiany cen w Polsce związane są ze zwyżkami cen na rynku unijnym. Według danych Komisji Europejskiej na początku marca średnioważona cena skupu żywca wieprzowego klasy E wyniosła 148,50 EUR/100 kg masy poubojowej i była o 10,6% większa niż na początku lutego 2017 r. W Niemczech, w tym okresie, cena skupu żywca wieprzowego klasy E zwiększyła się o 15,5%.
 
Warto jednak zauważyć, że w wg notowań z niemieckiej giełdy VEZG, z 7.03, na której ustalana jest cena skupu żywca na kolejny tydzień (8-14.03), uległy one spadkowi o 3,9% względem poprzedniego notowania, co również może zwiastować korektę cen w Polsce.
 
Dla kształtowania się cen wieprzowiny w Unii Europejskiej istotna jest sytuacja na rynku chińskim, który jest najważniejszym odbiorcą wieprzowiny ze Wspólnoty z 36% udziałem łącznego eksportu z UE w 2017 r. W minionym roku do tego kraju wywieziono 1,39 mln t produktów wieprzowych, a więc aż o 26% mniej niż w 2016 r.


Tagi:
źródło: