| Autor: redakcja1

Wzrost cen wieprzowiny w Polsce i UE

Ceny trzody w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, zwiększają się od połowy 2016 r.

Wzrost cen wieprzowiny w Polsce i UE
W I kwartale 2017 r. cena trzody klasy E wyniosła 153,51 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 150,82 EUR. W porównaniu z I kwartałem 2016 r. ceny w UE-28 były większe o 20,4%, a w Polsce o 19,3%.
 
W II kwartale cena trzody klasy E w UE-28 wyniosła 173,20 EUR/100 kg, a w Polsce 175,00 EUR. Oznacza to wzrost cen w odniesieniu do II kwartału 2016 r. odpowiednio o 25 i 27%. Większa zwyżka ceny w Polsce niż w UE-28 wynikała z dużego zapotrzebowania na polską trzodę ze strony Niemiec.
 
W Niemczech od początku 2017 r. ma miejsce spadek ubojów, wynikający z mniejszego pogłowia. W I kwartale 2017 r. w porównaniu z I kwartałem 2016 r. uboje trzody w Niemczech były o 1,8% niższe, a wyrażone w tonach o 1,6%. W związku z tym Niemcy zintensyfikowały zakupy w Polsce. W okresie styczeń-kwiecień 2017 r. polska wysyłka wieprzowiny do Niemiec był o 29% wyższa niż w tym samym okresie 2016 roku.
 
W drugiej połowie roku popyt ze strony Niemiec na polską wieprzowinę może jednak być mniejszy, gdyż w Niemczech powoli wygasa zniżkowa tendencja pogłowia. Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że w maju 2017 r. pogłowie trzody w Niemczech wyniosło 27,1 mln sztuk i było mniejsze o 0,2% niż przed rokiem. Pogłowie prosiąt zmalało w skali roku o 3%, a macior prośnych o 1%. Pogłowie warchlaków wzrosło natomiast o 2%, a trzody na ubój o 1%.
 
Danuta Zawadzka w aktualnym Rynku Rolnym poinformowała, że spadek pogłowia prosiąt na tamtejszym rynku będzie mógł być uzupełniony przywozem. Niemcy są największym importerem prosiąt w Unii Europejskiej, przy czym Polska zajmuje drugą pozycję po Niemczech. 35% podaży tuczników pochodzi z prosiąt, sprowadzanych przede wszystkim z Danii. Z danych duńskiego urzędu statystycznego wynika, że na początku kwietnia 2017 r. duńskie pogłowie trzody wyniosło 12,2 mln sztuk i było o 1,5% niższe niż rok wcześniej. W obrębie roku pogłowie prosiąt zwiększyło się o 2%, a macior prośnych o 1,6%. Pogłowie trzody na ubój obniżyło się za to o 8,1%.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: