| Autor: redakcja1

Wzrosło pogłowie trzody chlewnej

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, w marcu 2017 r. pogłowie trzody wyniosło 11 107 tys. sztuk i było większe o 7,6% niż w marcu 2016 r.

Wzrosło pogłowie trzody chlewnej
Pogłowie prosiąt zmalało w obrębie roku o 0,9%, co może wydawać się zastanawiające w świetle wysokiej stopy wzrostu pogłowia macior prośnych w grudniu 2016 r. Pogłowie warchlaków zwiększyło się o 10,2%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 6,4%, w tym loch prośnych o 7,7%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej było wyższe o 11,6%.
 
Nieco większy wzrost pogłowia macior prośnych, a zwłaszcza warchlaków, niż ogólnego pogłowia trzody pozwala sadzić, że pogłowie to będzie nadal rosło. Tym bardzie j, że warunki chowu są wyjątkowo dobre. Od połowy 2016 r. rosną ceny trzody w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. W I kwartale 2017 r. przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 153,51 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 20% wyższa niż w I kwartale 2016 r. Cena polskiej trzody wyniosła 150,82 EUR/100 kg i była o 19% wyższa niż przed rokiem. Nieco mniejszy wzrost ceny polskiej trzody niż średniej ceny w UE-28 przyczynił się do 2% obniżenia ceny polskiej trzody, względem przeciętnej ceny w UE-28. W I kwartale 2016 r. cena polskiej trzody była o 1% niższa od średniej ceny unijnej.
 
Danuta Zawadzka w aktualnym Rynku Rolnym poinformowała, że w kwietniu i w maju przeciętna cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 odpowiednio 168,85 i 174 EUR/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były wyższe niż w analogicznych miesiącach przed rokiem o 32% i 27%. Cena polskiej trzody wyniosła w tych miesiącach 169,22 i 176,00 EUR/100 kg, a ich roczny wzrost odpowiednio 33% i 29%. W kwietniu spowodowało to zrównanie cen polskiej trzody ze średnimi cenami unijnymi, a w maju cena polskiej trzody była o 1% wyższa od średniej ceny w UE-28. Większy wzrost cen polskiej trzody niż średnich cen w UE-28 wynika z wysokiego popytu ze strony Niemiec, będącego skutkiem spadku ubojów na tamtejszym rynku. W rezultacie, w I kwartale br. eksport wieprzowiny z Polski do Niemiec był o 24% większy niż rok wcześniej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: