| Autor: redakcja1

Wzrost ubojów unijnej trzody chlewnej

W 2018 r., w większości krajów Unii Europejskiej, notuje się wzrost ubojów trzody.

Wzrost ubojów unijnej trzody chlewnej
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w okresie od stycznia do maja uboje wyrażone w tonach były wyższe niż rok wcześniej o 5,1%, w tym w Danii o 15,1%, w Polsce o 9,9%, w Hiszpanii o 8,5%, w Wielkiej Brytanii o 5,6%, w Belgii o 4,2%, a we Francji o 2,8%.
 
W wyniku czego ceny trzody zmniejszają się. W I półroczu 2018 r. średnia cena trzody klasy E wyniosła w UE-28 142,42 EUR/100 kg i była o 12,9% mniejsza niż rok wcześniej. W Polsce, jej spadek był głębszy. W I półroczu cena trzody wyniosła 140,88 EUR i była o 13,4% niższa niż w I półroczu 2017 r. W lipcu i w sierpniu zniżka cen trzody pogłębiła się odpowiednio do 16,2% i 12,4% w UE-28 oraz do 17,5% i 12,1% w Polsce.
 
Zwyżce cen nie sprzyja stosunkowo mały wzrost eksportu z UE-28 do krajów trzecich. W I półroczu 2018 r. był on o 0,6% większy niż rok wcześniej, w tym mięsa o 2,7%. Co prawda, w niektórych krajach, był on wyższy niż UE-28, ale i tak ceny kształtują się w oparciu o cały rynek unijny.
 
W Niemczech eksport produktów wieprzowych do krajów trzecich był o 6,2% większy niż przed rokiem, w Hiszpanii o 5,4%, a w Polsce o 3,4%. Wywóz z Danii i Holandii pozostał na poziomie zeszłorocznym, a z Francji zmalał o 5,6%. Spadek francuskiego eksportu spowodował, że Polska stała się piątym, wśród krajów UE-28, dostawcą wieprzowiny do krajów trzecich.


Tagi:
źródło: